Rychlý kontakt!
(+420) 602 782 442
Voda topení plyn Podlahové vytápění Solární systémy Centrální vysavače Servis

Tepelná čerpadla

S tepelným čerpadlem snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody na minimum a nebudete závislí na stálém zvyšování cen energií. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a předává jej pro využití v domech. Venkovní zdroje pro tepelná čerpadla jsou vzduch, voda, půda.

Vzduch - voda

tepelná čerpadla vzduch - voda můžou dramaticky snížit náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 60%. Tepelné čerpadla typu vzduch - voda volíme v případě, když není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu (viz obrázek). Pořizovací náklady tepelných čerpadel vzduch - voda jsou nižší než země - voda, voda - voda

Vzduch - voda/ventilační

tepelné čerpadlo vzduch - voda/ventilační je možné použít k řízenému větrání z využitím předehřevu přisávaného vzduchu do místnosti

Země - voda

tepelná čerpadla země - voda odebírají tepelnou energii z půdy. Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s klasickými systémy na běžná paliva snížit až o 75 %. Tepelné čerpadla země - voda jsou výkonnější, ale mají vyšší pořizovací náklady (vybudování plošného kolektoru nebo vrtu)

Voda - voda

tepelná čerpadla voda - voda odebírají tepelnou energii z vody, může to být voda stojatá nebo tekoucí např. získávání tepla z podzemní vody pomocí dvou studní

Značky. STIEBEL ELECTRON, BUDERUS

Naši partneři
Gienger Protherm Buderus Ptáček Thermona Novaservis Embra Quantum Teiko