Rychlý kontakt!
(+420) 602 782 442
Voda topení plyn Podlahové vytápění Solární systémy Centrální vysavače Servis

Solární systémy

Získání tepla pomocí solárních zařízení patří k ekologickým způsobům, při ohřevu vody se nespaluje žádné palivo. Ze slunečního záření se získává teplo nejen pro ohřev teplé nebo bazénové vody, ale i pro podporu vytápění. Dobře navržený solární systém je schopen ušetřit až 75% ročních nákladů spojených s přípravou TUV. V případě dlouhodobějšího nedostatku slunečního svitu doporučujeme kombinovat solární ohřev s některým tradičním způsobem ohřevu vody. Nejvýhodnější je předřadit solární zásobník před stávající systém ohřevu vody. Dohřev vody je možné také realizovat přímo v solárním zásobníku el.topným tělesem. V případě dvou vložek nebo vnořeného zásobníku lze k dohřívání použít kotel ústředního topení. Při správném dimenzování solárního systému je možné využít sluneční energii také pro přitápění nízkoteplotních topných soustav (podlahové vytápění). Tento systém se nabízí kombinovat s kondenzačními kotli. Takové systémové řešení pak dovede pracovat velmi efektivně. Nejjednodušším způsobem, jak v užít sluneční záření pro výrobu energie, je pomocí solárních kolektorů. Životnost kolektorů je minimálně 25 až 30 let.

Ohřev teplé užitkové vody

 • tato varianta je nejméně technicky a finančně náročná. Slouží pro přípravu teplé užitkové vody v domácnostech, rekreačních objektech, sportovištích, sociálních a zdravotnických zařízeních. Solární systémy mohou ohřívat užitkovou vodu samostatně, případně mohou spolupracovat s ostatními zdroji tepla v objektu.
 • úspora 60 % energie pro celoroční ohřev teplé užitkové vody.
 • návratnost systémů pro ohřev je v rozmezí 4 - 8 let (se státní dotací).

Ohřev teplé užitkové vody a bazénu (nebo jenom bazénu)

 • tato varianta je technicky podobná jako první ale finančně náročnější s ohledem na větší počet kolektorů.
 • roční úspora 45% energie pro celoroční ohřev vody.
 • možnost ukládání přebytečného tepla do bazénu (prodlužení koupací sezóny).
 • systém možno při použití zásobníku se dvěma výměníky kombinovat s jiným zdrojem tepla (plyn. kotel, el. kotel, tepelné čerpadlo).

Ohřev teplé užitkové vody a přitápění

 • tato varianta je technicky a finančně nejvíce náročná, tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí spojenou s úpravou topného systému. Topný systém musí být naddimenzován na teplotní spád 55 °C na 45 °C. Nevýhodou je skutečnost, že v době kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie ze solárního systému není využita maximálně. Doporučujeme instalaci jedné nebo více akumulačních nádrží dimenzovaných tak, aby bylo možné topit s naakumulovanou energií řádově od šesti do desíti hodin, a to při plném výkonu.
 • roční úspora 70% na ohřev teplé užitkové vody a 35% na vytápění.
 • varianta pro akumulaci sluneční energie.
 • možnost do systému připojit další zdroj tepla.
 • dlouhá životnost systému.

Značky: BUDERUS, COSMOSOL, REGULUS, REFLEX

Naši partneři
Gienger Protherm Buderus Ptáček Thermona Novaservis Embra Quantum Teiko