Rychlý kontakt!
(+420) 602 782 442
Voda topení plyn Podlahové vytápění Solární systémy Centrální vysavače Servis

Revize

Zajistíme revizní zprávy, kontroly a  tlakové zkoušky domovních plynovodů. Provádíme montáže a opravy domovních plynovodů, montáže plynových spotřebičů 50 kW a více.

Intervaly kontrol plynových zařízení

 • výchozí revize plynového zařízení - před uvedením zařízení do provozu
 • kontrola plynového zařízení - 1x za rok
 • provozní revize plynového zařízení - 1 x za 3 roky
 • tlaková zkouška těsnosti plynovodu - platnost max. 6 měsíců
 • servisní prohlídka spotřebičů - 1 x za rok

Případné zjištěné závady odstraníme.

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení

 • pravidelné provádění kontrol včetně revizních zpráv
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách dle revizních zpráv
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Zásady bezpečnosti v případě úniku zemního plynu

 • nepoužívat otevřený oheň
 • větrat
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
Naši partneři
Gienger Protherm Buderus Ptáček Thermona Novaservis Embra Quantum Teiko